A halottkém jelenti

 

Egy maf­fi­aleszá­molás után talál­tak egy embert, akinek min­den testrészét találat érte — kivéve a fejét. A halot­tkém jelen­tése egy mon­dat­ban így összegezhető:

 

Ez az ember teljesen fejelőtlen!

 

maffia

 

Leave a Reply