Marketingstratégia

 

Két hajlék­ta­lan ül egy-egy táblá­val a Kato­likus tem­plom előt­ti lépc­sőn. A lentebb lévő ember kezében a táblán ez áll:
“Zsidó hajlék­ta­lan vagyok, éhezek, szán­janak meg egy kis alamizs­ná­val!”
A fölötte ülőén pedig:
“Kato­likus hajlék­ta­lan vagyok, éhezek, szán­janak meg egy kis alamizs­ná­val!”
Jön­nek men­nek az emberek be-ki, egytől egyig ad pénzt a kato­likus­nak és a zsidóra min­den­ki megvetően néz, mire az egyik ember odam­egy a zsidóhoz és ezt mond­ja:
“Ne haragud­jon uram, de Ön hogy gon­do­l­ja, hogy Kato­likus tem­plom előtt zsidóként kéreget… Én a maga helyében máshol próbálkoznék…”
Mire a hajlék­ta­lan odafor­dul a másikhoz mosolyo­g­va:
“Hal­lod Kohn, ez akar kiok­tat­ni miket a busi­ness­ről?”

Leave a Reply