Orbán, a “demokráciagyűlölő”

 

Az Amerikai Fox News tévéc­sator­na beszá­mol Orbán Vik­tor­nak a migrá­ció irányá­ba tanúsí­tott hoz­záál­lásáról. A nyu­gati orszá­gok képviselői ‘tekintélyelvű’-nek tartják, amiért határo­zott véleménye van. Ami a következtetés szerint  — fino­man szól­va — furcsa, hiszen az ő retorikájuk így foglal­ható össze: “vagy azt teszed, amit mon­dunk, vagy  a demokrá­cia ellen­sége vagy”:

 

Leave a Reply