A politikai korrektség eredete

 

A politikai korrektség (PC) olyan nyelvezetet, politikát, viselkedést, eszmét, gondolkodást jelöl, amely igyekszik minimalizálni az egyes vallási, etnikai, kulturális vagy egyéb közösségek megsértését. A szót az angol nyelvből vettük át, ahol a „politikai” nem pártügyekkel kapcsolatos dolgot jelent, hanem össztársadalmi értelemben használják.

A sértés célpontja lehet például a nem, a rassz, a kultúra, a szexuális orientáció, a foglalkozás, a fogyatékosság, a kor, a vallás vagy a politikai szimpátia

Vannak, akik úgy vélik, a PC a humanizmus vívmánya. Ez a feltételezés azonban hamis. A zsidó vallás második legnagyobb szabálya, a „szeresd embertársadat, mint magadat”, magába foglalja a verbális viselkedés (ön)fegyelmezését (3Móz 19:18). 1)A Bibliaidézetek a SZPA fordításából származnak MózesAzt az elvet, hogy ha nem szeretném, hogy engem kriplinek, kaffernek, csontinak vagy buzinak nevezzenek, akkor én se nevezzek így másokat. Mivel a szeretetre vonatkozó szabályt Jézus megerősítette, a PC a kereszténység szabálya is (Lk 6:31). Mivel Mózes, aki 3400-3500 évvel tevékenykedett, jóval a humanista mozgalom előtt élt, az az állítás, miszerint a PC a humanizmus 2)A humanizmus szó a studia humanitatis (az emberre vonatkozó tanulmányok) kifejezésből származik, amely a reneszánsz idején a ...continue szülötte, nem helytálló. A humanista filozófia csak a középkorban jött létre, a reneszánsz gyermekeként. Még ha előfutárának tekintjük is Prótagoraszt, az is 1000 év késést jelent Mózeshez képest. 

Vannak, akik úgy vélik, a PC a humanizmus vívmánya

Az Isteni parancs gyakorlati alkalmazásáról Jézus nagyon világosan beszél: „Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki ok nélkül neheztel a testvérére, bírói ítéletnek lesz alávetve; aki azt mondja a testvérének: „Te szemét!”, az a legfelsőbb bíróság ítéletének lesz alávetve; aki pedig azt mondja: „Te idióta!”, az a tüzes gyehennába kerül majd!” (Mt 5:22) Jézus felszólít, hogy kerüljük a gyűlölettel teli és a becsmérlő kifejezéseket. Mi ez, ha nem a politikailag korrekt beszéd alapszabályainak lefektetése?

Viszont, Jézusnál ez az elv nem jelenti az igazság kimondásának tiltását – akkor sem, ha az sértő. A képmutató farizeusokat ugyanis így bírálja: „Viperák ivadékai, hogyan is tudnátok jót mondani, ha egyszer gonoszak vagytok?! Hiszen a szív túlcsordulásából szól a száj!” (Mt 12:34) Ez a gyakorlat merőben eltér a PC divatos használatától. Sért, ha jogos. Az igazság elsőséget élvez az emberek érzéseivel szemben. Amikor viszont nincs szükség helyreigazításra, minden esetben tapintatos.

Továbbra se tévesszük szem elől, hogy a humanizmus a középkor divatjaként indult, de a PC a mai értelmezésben csak az 1950-es években kezdett kialakulni, az elnevezése pedig a ’70-es évek „vívmánya”. Vagyis a klasszikus humanizmusnak vajmi kevés köze van hozzá, legfeljebb alternatív értelmezésben: ha a humanizmust azonosítjuk az empatikus érzelmekkel. Ez  azonban másodlagos, származtatott jelentés. A  PC nem ennek alapján jött létre.

 

Hagyj üzenetet

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Az oldalon működik a Google Analytics

Kérlek, jelezd, ha elfogadod, hogy a Google Analytics anonim adatokat őriz meg a látogatásodról. Ezt el is utasíthatod: az esetben a látogatásodról semmilyen adat nem kerül a Google Analytics-hez

Jegyzetek   [ + ]