Mikor született Jézus?

 

A Biblia ad utalásokat Jézus születésére vonatkozóan, sőt precíz időmeghatározásokat is, de pontos dátummal nem szolgál.

Mi lehet ennek az oka?

A Biblia csak fontos információkat tartalmaz. Ezek szerint Isten nem tartotta fontosnak. Vannak olyan dolgok, amiket mi emberek fontosnak gondolnánk, de Isten nem tartja őket annak. És fordítva.

De akkor miért szoktak Jézus születéséről megemlékezni december 24-25-én?

A római korban ilyenkor ünnepelték a rómaiak egyik főistenét, Szaturnuszt. Az ünneplés kötelező volt. Az alatt az idő alatt tilos volt dolgozni (természetesen a rabszolgáknak nem). Az emberek ajándékokkal lepték meg egymást, lakomákat rendeztek – ilyen hangulatban töltötték ezt a néhány napot. Betlehemi csillag

Kérdezhetjük, miért éppen akkor?

Ennek megvan az oka: December 24-25-re esik a téli napéjegyenlőség ideje (napforduló). Attól kezdve a nappalok egyre hosszabbak, az éjszakák rövidebbek. A római vallás ezért ilyenkor a Legyőzhetetlen nap-ot ünneli, ami ezen az éjjelen születik meg.

Mivel ezt a hiedelem a római birodalomban a kereszténység elterjedését követően is tovább élt, az egyházvezetők úgy döntöttek, hogy megtöltik ‘keresztény’ tartalommal. Ha erre a napra teszik Jézus születésének dátumát, két legyet ütnek egy csapásra. A pogány ünnepet ‘megkeresztelik’, így elveszíti az élét, és tömegeket nyerhetnek meg az új vallásnak. Az ötlet működőképesnek bizonyult, évszázadokon keresztül. De van benne néhány hiba:

  1. Attól, hogy valaki Jézus születéséről megemlékezik, nem válik kereszténnyé a szó nem kulturális, hanem valós értelmében.

  2. Az ünnep szinte minden eredeti jellegzetességét megtartotta, azzal a különbséggel, hogy ma már nem emlegetjük a római isteneket. De attól még ott lehetnek a háttérben.

  3. Isten kijelölte az ünnepeket. 7 ünnep van, amit Isten alapított. Egyik sincs decemberben. Ha hozzáteszünk ezekhez egy vallási ünnepet, azzal nemcsak hibát, hanem bűnt is elkövetünk. Nem szabad Isten beszédéhez semmit hozzá tenni.

Mikor születik egy ember?

 

Honnan tudhatjuk ezt? Egyszerű: bele van írva a személyibe. Az előtt pedig az anyakönyvi kivonatba, amit mindenhol hitelesnek fogadnak el. 

… Ha erre a napra teszik Jézus születésének dátumát, két legyet ütnek egy csapásra. A pogány ünnepet ‘megkeresztelik’, így elveszíti az élét, és tömegeket nyerhetnek meg az új vallásnak.

De mi a helyzet a talált gyerekekkel, vagy az árvákkal, akiket dokumentumok nélkül találnak? Manapság Afrikában vagy a Közel-Keleten ilyen könnyen előfordulhat. Mivel az új domumentumok kiállításához szükséges dátum, ezért választanak, kijelölnek egyet. Például, a megtalálás napját.

Nyilvánvaló, hogy igen kicsi az esélye annak, hogy az illető azon a napon született ( 1 / 365 ). Annak, hogy Jézus decemeber 24-én született, ennél sokkal kisebb.

Lukács feljegyzése szerint „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és éjszakai őrségben vigyáztak nyájukra.”  Lukács 2:8 A nyájakat télen nem tartják szabadon. Az esős hideg időben a pásztorok sem szoktak a szabadban éjszakázni, még azon a tájon sem. Nem volt tehát tél. 

Árnyaljuk a kérdést: “Majd miután szolgálatának napjai leteltek, hazament. / Zakariás / Ezt követően fogant meg felesége, Erzsébet, aki elrejtőzött öt hónapra, mert azt mondta: –    Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, mikor rám tekintett, hogy elvegye szégyenemet az emberek között!  A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt a Názáret nevű galileai városba, egy Mária nevű szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese.”  Lukács 1:23 – 1:27

Gábriel megjelenése után nem sokkal Mária Erzsébethez látogat:

Azokban a napokban Mária felkerekedett, és sietve felment a hegyekbe, Júdea egyik városába. Bement Zakariás házába, és üdvözölte Erzsébetet. Mikor pedig Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, méhében a magzat rugdalózni kezdett, Erzsébet megtelt Szent Szellemmel, és hangosan kiáltott egy nagyot: – Áldott vagy te az asszonyok között, és a méhed gyümölcse is áldott!” Lukács 1:39 – 1:42

Ezekből megtudunk egy alapvető információt a születés dátumára vonatkozólag: Mária Erzsébet foganásától számítva 6 hónap múltán került áldott állapotba. Ez azt jelenti, hogy Jézus Keresztelő János  születése után 6 hónappal született.

Azt, hogy hónapra pontosan mikor volt ez, megtudhatjuk a Krónikák könyvéből. Abija rendje a zsidó vallási újévtől, az izraelita naptár niszán havának  elsejétől (március-április) számítva a tizedik héten látta el kötelezettségeit. A 11. hét Júniusra esik – ekkor tért haza Zakariás, és ekkor fogant Erzsébet. Ettől számítva nagyjából 6 hónap múlva lett Mária várandós – az December.

280 napos, vagyis 40 hetes normál terhességi idővel számolva Jézus szeptemberben született.

Ez egybevág azzal, hogy ekkor tartották a népszámlálást, amikor mindenkinek fel kellett keresnie a szülővárosát/faluját. Ezért utazott József Máriával Betlehembe. Egy ilyen eseményt tavasztól őszig lehet megtartani. Több napos/hetes utazást jelentett, és milliók keltek útra. Ha pragmatikus szemmel nézzük – márpedig a római császártól (Augustus) ezt egyértelműen elvárható – a népszámlálás idejét arra az időre kellett tenni, amikor könnyebb utazni, és akár a szabad ég alatt is lehet éjszakázni. Ez biztosan nem télen van.

280 napos, vagyis 40 hetes normál terheségi idővel számolva Jézus szeptemberben született.

Összegzés

Jézus nem télen, nem decemberben született. Még ha megemlékezünk is a születéséről karácsonykor, legyünk tisztában azzal, hogy nem akkor született.

Aki hiszi, hogy Jézus Isten fia, aki feltámadt a halálból, valójában minden nap ünnepli Jézus születését, megemlékezik a haláláról és a feltámadásáról – ezzel kezdi és ezzel fejezi be a napját (a reggeli és az esti áldozat – 2Kir 16:15)

Aki nem hisz Jézus feltámadásában, annak mindegy, megemlékezik-e a születéséről vagy nem, mert attól még senki nem menekült meg. A bűnbocsánat és az örök élet nem a külsőségekben van.

Leave a Reply

Az oldalon működik a Google Analytics

Kérlek, jelezd, ha elfogadod, hogy a Google Analytics anonim adatokat őriz meg a látogatásodról. Ezt el is utasíthatod: az esetben a látogatásodról semmilyen adat nem kerül a Google Analytics-hez