Africa Rain — only voices

 

Man­ap­ság a zene megújulóban van. Sokan kere­sik a fejlődés lehetőségét. Új, koráb­ban nem használt hangsz­erek kipróbálásá­val, humor­os betétekkel, a szokat­lanság ere­jév­el. Egy pél­da erre a los ange­les-i Angel City kórus. A felvéte­len az Afri­ka c. sláger fel­dol­go­zása látható és hall­ható:

 

Leave a Reply